เงื่อนไขการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์

เงื่อนไขการจัดไฟแนนซ์

เอกสาร การจัดไฟแนนซ์ สำหรับอาชีพต่างๆ

พนักงานประจำ

1.บัตรประชาชน
2.ทะเบียนบ้าน
3.บุ๊คแบงก์หรือสเตทเม้น6เดือนล่าสุด
4.สลิปเงินเดือน4เดือนล่าสุด(ถ้ามี)
5.ใบรับรองเงินเดือนออกไม่เกิน30วัน(ถ้ามี)
6.บัตรพนักงาน(ถ้ามี)
7.บัตรประกันสังคัม(ถ้ามี)
8.ใบขับขี่รถยนต์(ถ้ามี)
9.รูปถ่ายที่พักอาศัยปัจจุบัน เลขที่บ้าน ตัวบ้าน ภายใน(ใช้ประกอบเพื่อทำเรื่องได้รวดเร็วขึ้น)

เจ้าของกิจการ

1.บัตรประชาชน
2.ทะเบียนบ้าน
3.บุ๊คแบงก์หรือสเตทเม้น 1 ปีล่าสุด
4.ใบพาณิชย์ หรือ ใบจดนิติบุคคล
5.หนังสือรับรองบริษัท ออกไม่เกิน60วัน
6.ใบ ภ.พ.20 (ถ้ามี)
7.ใบสั่งซื้อ ใบสั่งขาย (ถ้ามี)
8.สัญญาว่าจ้าง (ถ้ามี)
9.สัญญาเช่า (ถ้ามี)
10.ใบทวิ50 (ถ้ามี)
11.รูปถ่ายกิจการ ตัวเลขที่ตั้ง ตัวกิจการ ภายในกิจการ สต๊อกของ+อุปกรณ์+เครื่องมือ
12.รูปถ่ายที่พักอาศัยปัจจุบัน เลขที่บ้าน ตัวบ้าน ภายใน(ใช้ประกอบเพื่อทำเรื่องได้รวดเร็วขึ้น)

อาชีพอิสระ รับเงินสด

1.บัตรประชาชน
2.ทะเบียนบ้าน
3.บุ๊คแบงก์หรือสเตทเม้น 6 เดือนล่าสุด หรือเท่าที่มี
4.ทวิ50 (ถ้ามี)
5.สัญญาว่าจ้าง (ถ้ามี)
6.เอกสารรับรองรายได้ (ถ้ามี)
7.ผลงานที่ทำในอาชีพ (ถ้ามี)
8.รูปถ่ายที่พักอาศัยปัจจุบัน เลขที่บ้าน ตัวบ้าน ภายใน (ใช้ประกอบเพื่อทำเรื่องได้รวดเร็วขึ้น)

พ่อค้าแม่ค้า แผงลอย หรือขายออนไลน์

บัตรประชาชน
1.ทะเบียนบ้าน
2.บุ๊คแบงก์หรือสเตทเม้น 6เดือนล่าสุด หรือ เท่าที่มี
3.รูปถ่ายร้านค้า รูปถ่ายหน้าร้าน
4.ขายออนไลน์ ถ่ายรูปสต๊อกของ(ถ้ามี)
5.ใบเสร็จซื้อสินค้า ซื้อวัตถุดิบ(ถ้ามี)
6.รูปถ่ายที่พักอาศัยปัจจุบัน เลขที่บ้าน ตัวบ้าน ภายใน(ใช้ประกอบเพื่อทำเรื่องได้รวดเร็วขึ้น)

เอกสารที่ใช้ประกอบเรื่องโอนกรรมสิทธิรถยนต์เข้าไฟแนนซ์

หลังจากจัดไฟแนนซ์รถยนต์ หรือรีไฟแนนซ์รถยนต์ หรือสินเชื่อรถแลกเงินรถยังมีขับอนุมัติผ่าน
1. เล่มทะเบียนรถยนต์คันที่ยื่นขอสินเชื่อรถยนต์
2. ใบคำขอโอนรถยนต์ ผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์ เซ็นต์ชื่อในช่องผู้โอน / สถาบันการเงินที่อนุมัติสินเชื่อรถยนต์ โดยผู้รับมอบอำนาจหรือผู้มีอำนาจลงนาม เซ็นต์ในช่องผู้รับโอน
3. สำเนาบัตรประชาชน ผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์ เช็นต์ชื่อรับรองสำเนา ระบุใช้ในการโอนรถยนต์ยี่ห้อ.เลข ทะเบียน
4. หนังสือรับรองชำระการเงิน จากสถาบันการเงินชำระเงินให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์ คันที่ยื่นขอสินเชื่อรถยนต์(เอกสารออกจากไฟแนนซ์รถ)
5. หนังสือรับรองวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงินที่ยื่นสินเชื่อรถยนต์ในการประกอบกิจการธุรกิจ ระบุใช้ในการโอนรถยนต์ยี่ห้อ เลขทะเบียน (เอกสารออกจากไฟแนนซ์รถ)
6. สำเนาประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม และ ผู้รับมอบอำนาจแทน เช็นต์ชื่อรับรองสำเนา ระบุใช้ในการโอนรถยนต์ยี่ห้อ เลข ทะเบียน (เอกสารออกจากไฟแนนซ์รถ)
7. หนังสือมอบอำนาจทั้งผู้โอนและผู้รับโอน

ขั้นตอนยื่นขอสินเชื่อเบื้องต้น

1.ส่งเอกสารประเมินเบื้องต้นถึงความเป็นไปได้
2.เจ้าหน้าที่โทรนัด เพื่อเซ็นสัญญาจัดไฟแนนซ์
3.รอผลการอนุมัติประมาณ 1-3 วัน
4.นัดรับเล่มทะเบียนรถยนต์
5.ดำเนินการโอน และรับเงิน

ชื้อขาย แลกเปลี่ยน สินเชื่อรถยนต์

เงินสดทันใจ บริการรับซื้อรถทั่วประเทศ ไม่กดราคา เพิ่อตอบรับความต้องการ

Top